Tipi Autagavaia

Tipi Autagavaia
PROGRAMME
DAY
TIME
News from Samoa
Monday - Friday
8am, 12pm, 7pm

Taito Teleni Taloto

Taito Teleni Taloto
PROGRAMME
DAY
TIME
Night Show Host
Thursday
6pm - 10pm
Interview with The Prime Minister of Samoa
Thursday
7.00pm
Alagaupu
Thursday
7.10pm
Birthday Calls
Thursday
7.30pm
Community Notices
Thursday
7.45pm

Tiatia Failautusi Tiatia

Tiatia Failautusi Tiatia
PROGRAMME
DAY
TIME
Night Show Host
Wednesday
6pm - 10pm
News From Samoa
Wednesday
7.00pm
Alagaupu
Wednesday
7.10pm
Birthday Calls
Wednesday
7.30pm
Community Notices
Wednesday
7.45pm

Papaliitele Lafulafu Peo

Papaliitele Lafulafu Peo
PROGRAMME
DAY
TIME
Night Show Host
Tuesday
6pm - 10pm
News From Samoa
Tuesday
7.00pm
Alagaupu
Tuesday
7.10pm
Birthday Calls
Tuesday
7.30pm
Community Notices
Tuesday
7.45pm
Aoao Malu Manogi o le Lolo
Tuesday
8.00pm

Sau Seuseu Siufanua

Sau Seuseu Siufanua
PROGRAMME
DAY
TIME
Night Show
Monday & Friday
6pm - 10pm
News From Samoa
Monday & Friday
7.00pm
Alagaupu
Tuesday
8pm - 9pm
Birthday Calls
Monday & Friday
7.30pm
Community Notices
Monday & Friday
7.45pm
Tuutuu i le Loloto
Monday
8.00pm
Tatalo Mo Oe
Friday
8.00pm

Seumanu Francis Ioane

Seumanu Francis Ioane
PROGRAMME
DAY
TIME
Drive Time Host
Monday - Friday
2pm - 6pm
Link - Samoa Quality Broadcasting
Tuesday
2.00pm
Link - Siufofoga o le Samoa La'ala'a Radio Sydney
Tuesday
2.30pm
Faamalo
Monday - Friday
2.40pm
Kids Programme
Monday - Friday
3.30pm
Think A Minute
Monday - Friday
3.45pm
Link - La'u Samoa Radio Sydney
Thursday
4.00pm
Faasoa (Talk Back)
Monday - Friday
4.10pm

Titiula Tuigamala

Titiula Tuigamala
PROGRAMME
DAY
TIME
Morning Show Host/Lunch
Monday - Friday
10am - 2pm
Toe Tepa i le Aiga
Tuesday
10.05am
Sport Show
Monday
10.35am
Sport Show
Friday
10.05am
Fleamarket
Friday
10.35am
E lelei Mo Oe
Monday - Friday
11.40am
News From Samoa
Monday - Friday
12.00pm
Alagaupu
Monday - Friday
12.10pm
Areto o le Ola
Monday - Friday
12.45pm
Link - Radio 2AP - Samoa
Monday
1.30pm
Community Notices
Monday - Friday
1.45pm

Tavai Meni

Tavai Meni
PROGRAMME
DAY
TIME
Breakfast Host
Monday - Friday
6am - 10am
Think a Minute
Monday - Friday
7.20am
Birthday Calls
Monday - Friday
7.30am
News from Samoa
Monday - Friday
8am
Alagaupu
Monday - Friday
8.10am
Upu o le Poto
Monday - Friday
9.30am
Areto o le Ola
Monday - Friday
8.30am
Link Siufofoga o le Laumua Wellington Radio
Wednesday
9.10am
Report (Hawaii / USA)
Tuesday
9.15am